EduTech

супер уикенд 4.0

12 Март - 15 Март 2021Орак Дигитална учителска академия
Запиши се сега  Виж програмата

Остават

За "EduTech супер уикенд" 4.0

Целта на събитието е практическа подкрепа в неизбежния процес на дигитализация в образованието на преподавателите от училищата и детските градини, и в помощ на управлението им ( чрез специализирана пътека само за директори на учебни заведнеия, служители на РУО и МОН). По време на практическите сесии се решават 80 - 90% от затрудненията поставени при реални казуси и възникнали въпроси натрупани към момента. Преподавателите и директорите получават оперативна свобода и последващи консилтации , за да се чувстват максимално подготвени за предизвикателствата на онлайн преподаването. Супер уикенда се състои от общо 24 EduTech семинара в 6 паралелни образователни пътеки (които от своя страна са групирани в 3 направления - Образователни технологии, Образователно съдържание и Образователен мениджмънт. Всяка от технологичните пътеки се води от сертифицирани Топ лектори на:

0

направления

0

Образователни пътеки

0

Сесии

Програма за „EduTech супер уикенд“

 • Ден 01

  12 Март, 2021

 • Ден 02

  13 Март, 2021

 • Ден 03

  14 Март, 2021

 • Ден 04

  15 Март, 2021

15:00 - 16:30

Направление образователни технологии


Образователна пътека


 • Лесни стъпки за преподаване през образователна платформа - I част

Стая 1

Образователна пътека


 • Лесни стъпки за преподаване през образователна платформа - I част

Стая 2

Образователна пътека


 • Лесни стъпки за преподаване през образователна платформа - I част

Стая 3

17:00 -18:30

Направление образователно съдържание


Образователна пътека


 • Изполване на готови образователни ресурси за предучилищно и начално училищно образование - I част

Стая 4

Образователна пътека


 • Изполване на готови образователни ресурси за прогимназиален и гимназиален етап на обучение- I част

Стая 5

Направление образователен мениджмънт


Образователна пътека


 • ETF за директори на учебни заведения и специалисти от РУО и МОН

Стая 6

13:00 - 14:30

Направление образователни технологии


Образователна пътека


 • Практическа сесия с Microsoft експерти

Стая 1

Образователна пътека


 • Практическа сесия с Google експерти

Стая 2

Образователна пътека


 • Практическа сесия с Zoom експерти

Стая 3

15:00 -16:30

Направление образователно съдържание


Образователна пътека • Практическа сесия за използване на готови образователни ресурси за предучилищно и начално училищно образование с е-просвета експерти

Стая 4

Образователна пътека • Практическа сесия за използване на готови образователни ресурси за прогимназиален и гимназиален етап на обучение с е-просвета експерти

Стая 5

Направление образователен мениджмънт


Образователна пътека


 • Практическа ETF сесия за директори на учебни заведения и специалисти от РУО и МОН

Стая 6

13:00 - 14:30

Направление образователни технологии


Образователна пътека


 • Лесни стъпки за преподаване през образователна платформа - II част

Стая 1

Образователна пътека


 • Лесни стъпки за преподаване през образователна платформа - II част

Стая 2

Образователна пътека


 • Лесни стъпки за преподаване през образователна платформа - II част

Стая 3

15:00 -16:30

Направление образователно съдържание


Образователна пътека


 • Изполване на готови образователни ресурси за предучилищно и начално училищно образование - II част

Стая 4

Образователна пътека


 • Изполване на готови образователни ресурси за прогимназиален и гимназиален етап на обучение- II част

Стая 5

Направление образователен мениджмънт


Образователна пътека


 • ETF за директори на учебни заведения и специалисти от РУО и МОН - II част

Стая 6

15:00 - 16:30

Направление образователни технологии


Образователна пътека


 • Практическа сесия за напреднали с Microsoft експерти

Стая 1

Образователна пътека


 • Практическа сесия за напреднали с Google експерти

Стая 2

Образователна пътека


 • Практическа сесия за напреднали с Zoom експерти

Стая 3

17:00 -18:30

Направление образователно съдържание


Образователна пътека • Практическа сесия за напреднали за използване на готови образователни ресурси за предучилищно и начално училищно образование с е-просвета експерти

Стая 4

Образователна пътека • Практическа сесия за напреднали за използване на готови образователни ресурси за прогимназиален и гимназиален етап на обучение с е-просвета експерти

Стая 5

Направление образователен мениджмънт


Образователна пътека


 • Практическа ETF сесия за напреднали за директори на учебни заведения и специалисти от РУО и МОН

Стая 6

Цели и резултати на „EduTech супер уикенд“

 • Практическа подкрепа на преподавателите в създалата се ситуация и в помощ на директорите на учебни заведения, РУО и други структури на МОН.
 • Технологична и методологична подкрепа в неизбежния процес на дигитализация в образованието.
 • Решават се 80 - 90% от затрудненията поставени при реални казуси и възникнали въпроси натрупани към момента.
 • Преподавателите получават оперативна свобода и се чувстват максимално подготвени за следващия учебен ден.Пакети „EduTech супер уикенд“ за училища/детски градини

СТАНДАРТ

98лв / за участник

 • Достъп до една образователна пътека за четирите дни на семинара
 • Ваучер за Premium** достъп до специализирана образователна пътека „Образователен мениджмънт“ за директора и зам. директорите на учебното заведение
 • Субсидия за аудио комплект Jabra за професионално онлайн преподаване: 25%
Заяви интерес

ALL INCLUSIVE

298лв / за участник

 • Достъп до всички образователна пътека за четирите дни на семинара
 • Допълнителни консултации
 • 2 образователни кредита*
 • Ваучер за Premium** достъп до специализирана образователна пътека „Образователен мениджмънт“ за директора и зам. директорите на учебното заведение
 • Субсидия за аудио комплект Jabra за професионално онлайн преподаване: 100%
Заяви интерес

ПРЕМИУМ +
Webinar + Изнесено обучение

298лв / за участник

 • Достъп до една образователна пътека от уебинара
 • Допълнителни консултации /индивидуализирани за Вас, присъствени или онлайн - до 8 часа за кредит/
 • 1 образователен кредит*
 • Ваучер за Premium** достъп до специализирана образователна пътека „Образователен мениджмънт“ за директора и зам. директорите на учебното заведение
 • Висококачествено настаняване за допълнителните консултации в курортни или СПА хотели (вкл. пълен пансион и учебна културна програма за наша сметка)
Заяви интерес

ALL INCLUSIVE +
Webinar + Изнесено обучение

398лв / за участник

 • Достъп до всички образователни пътеки от уебинара
 • Допълнителни консултации /индивидуализирани за Вас, присъствени или онлайн - до 8 часа за кредит/
 • 2 образователни кредита*
 • Ваучер за Premium** достъп до специализирана образователна пътека „Образователен мениджмънт“ за директора и зам. директорите на учебното заведение
 • Висококачествено настаняване за допълнителните консултации в курортни или СПА хотели (вкл. пълен пансион и учебна културна програма за наша сметка)
Заяви интерес
* Два кредита се получават след участие на два паралелни курса (по избор) от семинарната програма
** При избор, на който и да е от пакетите получавате Premium достъп за директора и зам. директорите на учебното заведение до специализирана образователна пътека „Образователен мениджмънт“ предназначена за директори и представители на РУО и МОН

Отзиви от нашите курсисти

Заявка за включване на учебно заведение в "EduTech супер уикенд"
12-15 Март 2021
В процес на избор
Microsoft
Google
Друго


Ниско
Средно
Високо


Да
Не

Организатор:Спонсори:
© Всички права запазени 2021 - EduTech супер уикенд