Обедините в единен дигитален пакет знания, услуги и технологии индивидуализирани за Вашите нужди

За контакти

 • 0 700 1 1234
 • info@edu-box.bg
 • Всеки ден: от 09.00 до 18.00 Неделя: Почивен ден
Edu box

За кои
институции

За училища

Обедините в единен дигитален пакет знания, услуги и технологии индивидуализирани за Вашите нужди

За детски градини

Обедините в единен дигитален пакет знания, услуги и технологии необходими за работата Вашата детска градина

За РУО

.....

За образователни организации

Обедините в единен дигитален пакет знания, услуги и технологии индивидуализирани за нуждите на Вашата образователна организация
Edu box

Интегрира

 • Личен EduBox кабинет за получаване на техническа и методическа подкрепа
 • Колективно виртуално пространство за вътрешни срещи и обучения
 • Индивидуална и колективна техническа подкрепа при ежедневни дигитални дейности
 • Периодична сертификация на педагогическите специалисти, чрез помощ при внедряване на нови методи за дигитално преподаване
виж повече

Личен EduBox кабинет

Колективно виртуално пространство

Техническа подкрепа при ежедневни дигитални дейности

Пакет от курсове за обучение и последващи методически консултации на екипа

Техническо оборудване и EduBox технологии

Edu box

Пакети

Базов

3лв. /
за преподавател

400лв. /еднократно/

 • Личен EduBox кабинет за получаване на техническа и методическа подкрепа
 • Виртуална учителска стая за вътрешни срещи и обучения
 • Безплатно интегриране в сайта на образователната институция
 • 15% субсидия за платена техническа подкрепа при ежедневни дигитални дейности
 • 15% субсидия за еднократно обучение на педагогическия екип
 • 15% субсидия за техническо и EduBox оборудване при годишен договор
Заяви интерес

Стандарт

6лв. /
за преподавател

600лв. /еднократно/

 • Личен EduBox кабинет за получаване на техническа и методическа подкрепа
 • Виртуална учителска стая за вътрешни срещи и обучения
 • Безплатно интегриране в сайта на образователната институция
 • 25% субсидия за платена техническа подкрепа при ежедневни дигитални дейности
 • 25% субсидия за еднократно обучение на педагогическия екип
 • 25% субсидия за техническо и EduBox оборудване при годишен договор
Заяви интерес

Премиум

9лв. /
за преподавател

1200лв. /еднократно/

 • Личен EduBox кабинет за получаване на техническа и методическа подкрепа
 • Виртуална учителска стая за вътрешни срещи и обучения
 • Безплатно интегриране в сайта на образователната институция
 • GDPR пакет /локален училищен сървър и защитено облачно пространство/
 • 50% субсидия за платена техническа подкрепа при ежедневни дигитални дейности
 • 50% субсидия за еднократно обучение на педагогическия екип
 • 50% субсидия за техническо и EduBox оборудване при годишен договор
Заяви интерес

ALL INCLUSIVE

12лв. /
за преподавател

1600лв. /еднократно/

 • Личен EduBox кабинет за получаване на техническа и методическа подкрепа
 • Виртуална учителска стая за вътрешни срещи и обучения
 • Безплатно интегриране в сайта на образователната институция
 • GDPR пакет /локален училищен сървър и защитено облачно пространство/
 • Уеб сайт /по най-новите световни стандарти и според изискванията на МОН/
 • 100% субсидия за платена техническа подкрепа при ежедневни дигитални дейности
 • 100% субсидия за еднократно обучение на педагогическия екип
 • 100% субсидия за техническо и EduBox оборудване при годишен договор
Заяви интерес