Обедините в единен дигитален пакет знания, услуги и технологии индивидуализирани за Вашите нужди

За контакти

  • 0 700 1 1234
  • info@edu-box.bg
  • Всеки ден: от 09.00 до 18.00 Неделя: Почивен ден

Цени

ORAK Edu BOX БАЗОВ СТАНДАРТ ПРЕМИУМ ALL INCLUSIVE
Edu box - инсталация, интеграция и обучение /еднократно/ 400лв. 600лв. 1200лв. 1600лв.
Edu box - лицензи и поддръжка /за месец/ 3лв.
/за преподавател/
6лв.
/за преподавател/
9лв.
/за преподавател/
12лв.
/за преподавател/
Включени услуги и продукти:
Безплатно интегриране в сайта на образователната институция Вкл. Вкл. Вкл. Вкл.
Личен Edu box кабинет за всички преподаватели за среща 1:1 с колеги, деца и родители Вкл. Вкл. Вкл. Вкл.
Виртуална учителска стая за вътрешни срещи и обучения - Вкл. Вкл. Вкл.
Техническа поддръжка при ежедневни дигитални дейности /G-Suit. MS Teams, …./ - Вкл. Вкл. Вкл.
Методически ментори за насоки и подкрепа при преподаване в новите условия - - Вкл. Вкл.
GDPR пакет /локален училищен сървър и защитено облачно пространство/ - - Вкл. Вкл.
Web сайт /по най-новите световни стандарти и според изискванията на МОН/ - - - Вкл.
Дигитална образователна пътека Digital Edu + /индивидуална серия актуални онлайн модули на сертифицирани от МОН обучения/ - - - Вкл.
Субсидия за Edu BOX хардуер – професионални слушалки, камери и др. 15 % отстъпка 25 % отстъпка 50 % отстъпка 100 % отстъпка
Заяви интерес Заяви интерес Заяви интерес Заяви интерес
* Цените са в лева без ДДС